Use of mesocosms in a shallow eutropic lake to study the effects of different restoration measures.

E. Van Donk, M.P. Grimm, P.G.M. Heuts, G. Blom, K. Everards, O.F.R. Van Tongeren

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  328 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)283-294
  TijdschriftArchiv für Hydrobiologie Beiheft Ergebnisse der Limnologie
  Volume40
  StatusGepubliceerd - 1994
  • Keur

   van der Heijden, M.

   01/01/1980 → …

   Project: Onderzoek

  Citeer dit