Use of pesticides along fields margins and ditch banks in the Netherlands

G. R. de Snoo, A. W. Sleeswijk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)921-926
Aantal pagina's6
TijdschriftMededelingen van de Faculteit Landbouwwetenschappen, Rijksuniversiteit Gent
Volume48
Nummer van het tijdschrift Pts 2a, 2b, 3a, 3b
StatusGepubliceerd - 1993
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit