Use of ribosomal introns as new markers of genetic diversity in Exophiala dermatitidis

M. Machouart, C. Gueidan, Arnaud Khemisti, R. Dulongcourty, M. Sudhadham, G.S. de Hoog

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1038-1050
  TijdschriftFungal Biology
  Volume115
  Nummer van het tijdschrift10
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2011

  Citeer dit