Use of rolling circle amplification to rapidly identify species of Cladophialophora potentially causing human infection

H. Badali, S. Mohseni, S. Khodavaisy, G. S. de Hoog

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)137-137
  TijdschriftMycoses
  Volume56
  StatusGepubliceerd - okt 2013

  Citeer dit