Use of silicone grease to avoid "smiling effects" in denaturing gradient gel electrophoresis

T. Brinkhoff, E.J. Van Hannen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)259-261
  TijdschriftJournal of Rapid Methods and Automation in Microbiology
  Volume9
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2001

  Citeer dit