Usherin defects lead to early-onset retinal dysfunction in zebrafish

Margo Dona, Ralph Slijkerman, Kimberly Lerner, Sanne Broekman, Jeremy Wegner, Taylor Howat, Theo Peters, Lisette Hetterschijt, Nando Boon, Erik de Vrieze, Nasrin Sorusch, Uwe Wolfrum, Hannie Kremer, Stephan C F Neuhauss, Jingjing Zang, M. Kamermans, Monte Westerfield, Jennifer Phillips, Erwin van Wijk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Usherin defects lead to early-onset retinal dysfunction in zebrafish'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences