Using 18th century storm-surge data from the Dutch Coast to improve the confidence in flood-risk estimates

F. Baart, M.A.J. Bakker, A. Van Dongeren, C. Den Heijer, S. Van Heteren, M.W.J. Smit, M. Van Koningsveld, A. Pool

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    123 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Using 18th century storm-surge data from the Dutch Coast to improve the confidence in flood-risk estimates'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Earth & Environmental Sciences