Using cadastral maps in historical demographic research: some examples from the Netherlands

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

13 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-12
TijdschriftThe History of the Family
Volume15
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit