Using gene expression noise to understand gene regulation

B. Munsky, G. Neuert, A. van Oudenaarden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

545 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Using gene expression noise to understand gene regulation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences