Using Natural Language Processing and Artificial Intelligence to Explore the Nutrition and Sustainability of Recipes and Food

Marieke van Erp*, Christian Reynolds, Diana Maynard, Alain Starke, Rebeca Ibáñez Martín, Frederic Andres, Maria C.A. Leite, Damien Alvarez de Toledo, Ximena Schmidt Rivera, Christoph Trattner, Steven Brewer, Carla Adriano Martins, Alana Kluczkovski, Angelina Frankowska, Sarah Bridle, Renata Bertazzi Levy, Fernanda Rauber, Jacqueline Tereza da Silva, Ulbe Bosma

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

24 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Using Natural Language Processing and Artificial Intelligence to Explore the Nutrition and Sustainability of Recipes and Food'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering & Materials Science