Using quantitative PCR to determine the distribution of a semicryptic benthic diatom, Navicula phyllepta (Bacillariophyceae)

V. Creach, A. Ernst, K. Sabbe, L.J. Stal, B. Vanelslander, W. Vyverman

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Using quantitative PCR to determine the distribution of a semicryptic benthic diatom, Navicula phyllepta (Bacillariophyceae)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Agriculture & Biology

    Earth & Environmental Sciences