Using R for the analysis of bird demography on a Europe-wide scale

C. Kampichler, H.P. Van der Jeugd, A. Johnston, R.A. Robinson, S.R. Baillie

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

Originele taal-2Niet gedefinieerd
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit