Using satire in historical research: Comments on petitioning from the Dutch age of revolution (c. 1780-1800)

J. Oddens, Ivo Nieuwenhuis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)219-233
Aantal pagina's15
TijdschriftEighteenth-Century Studies
Volume51
DOI's
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit