Using Tailored Information and Public Commitment to Improve the Environmental Quality of Farm Lands: An Example from the Netherlands

A. M. Lokhorst, J. van Dijk, H. Staats, Eric van Dijk, G.R. de Snoo

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Using Tailored Information and Public Commitment to Improve the Environmental Quality of Farm Lands: An Example from the Netherlands'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Social Sciences

Arts & Humanities

Earth & Environmental Sciences