Using the hidden isotopic heterogeneity in phyto- and zooplankton to unmask disparity in trophic carbon transfer

R. Pel, H.L. Hoogveld, V. Floris

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Using the hidden isotopic heterogeneity in phyto- and zooplankton to unmask disparity in trophic carbon transfer'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Earth & Environmental Sciences

  Agriculture & Biology