Using Twitter Data for the Study of Language Change in Low-Resource Languages. A Panel Study of Relative Pronouns in Frisian

Jelske Dijkstra, W.J. Heeringa, Lysbeth Jongbloed-Faber, H. Van de Velde

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftFrontiers in Artificial Intelligence
StatusGepubliceerd - 15 apr. 2021

Citeer dit