Utilisation of polymeric and monomeric aromatic and amino acid carbon in a humic boreal forest lake

U. Munster, E. Heikkinen, M. Likolammi, M. Järvinen, K. Salonen, H. De Haan

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  5 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)105-134
  TijdschriftArchiv für Hydrobiologie Beiheft Ergebnisse der Limnologie
  Volume54
  StatusGepubliceerd - 1999

  Citeer dit