Utilization of food sources by invertebrates in a man-made intertidal ecosystem (Westerschelde, the Netherlands a d13C and d15 N study

P. Riera, L.J. Stal, J. Nieuwenhuize

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  393 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Utilization of food sources by invertebrates in a man-made intertidal ecosystem (Westerschelde, the Netherlands a d13C and d15 N study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Earth & Environmental Sciences

  Agriculture & Biology