Utilization of organs from donors after circulatory death for vascularized pancreas and islet of Langerhans transplantation: recommendations from an expert group

Thierry Berney, Catherine Boffa, Titus Augustine, Lionel Badet, Eelco de Koning, Johann Pratschke, Carlo Socci, Peter Friend

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Utilization of organs from donors after circulatory death for vascularized pancreas and islet of Langerhans transplantation: recommendations from an expert group'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences