Utilization of the ambient concentration a a criterion for steady state after exponental growth: some culture experiments with optimum or suboptimum N. nutrition

A.H.J. Freijsen, H. Otten

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)265-271
  TijdschriftPlant and Soil
  Volume151
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1993

  Citeer dit