Utspraken oer en waarnimmingen fan syllabisearing fan 1850 ôf

F.J. van der Kuip

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

43 Downloads (Pure)
Originele taal-2Fries
Pagina's (van-tot)37-53
TijdschriftTydskrift foar Fryske Taalkunde
Volume3
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 1987

Citeer dit