Utterance-final particles in Klang Valley Malay

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)291-326
TijdschriftWacana: Journal of the Humanities of Indonesia
Volume19
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit