UV- and salinity-induced oxidative effects in the marine diatom Cylindrotheca closterium during simulated emersion

J.W. Rijstenbil

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  38 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'UV- and salinity-induced oxidative effects in the marine diatom Cylindrotheca closterium during simulated emersion'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Earth & Environmental Sciences

  Agriculture & Biology