UV- and salinity-induced oxidative effects in the marine diatom Cylindrotheca closterium during simulated emersion

J.W. Rijstenbil

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'UV- and salinity-induced oxidative effects in the marine diatom Cylindrotheca closterium during simulated emersion'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Earth & Environmental Sciences

    Agriculture & Biology