UV-degradation of aquatic humic substances

H. De Haan, T. De Boer

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)177-183
  TijdschriftHumus-uutiset - Finnish humus news
  Volume3
  StatusGepubliceerd - 1991

  Citeer dit