UV-radiation of humic water; effects on primary and secondary production.

D.O. Hessen, E. Van Donk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

77 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)325-338
TijdschriftWater, Air, & Soil Pollution
Volume75
DOI's
StatusGepubliceerd - 1994
Extern gepubliceerdJa
  • Keur

    van der Heijden, M.

    01/01/1980 → …

    Project: Onderzoek

Citeer dit