UVC-induced lysis and detritus production of Oscillatoria limnetica in a two-stage continuous-flow system

E.J. Van Hannen, H.J. Gons

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'UVC-induced lysis and detritus production of Oscillatoria limnetica in a two-stage continuous-flow system'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences