Uveal malignant melanoma and Levodopa therapy in Parkinson's disease

G.H. van Rens, P.T.V.M. de Jong, E.E.J.L.R. Demols, M.F. Brihaye-Van Geertruyden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

264 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1464-1466
TijdschriftOphthalmology
Volume89
StatusGepubliceerd - 1982

Citeer dit