Uw lichaam in het lab

I. Geesink, C.A.A. Steegers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

90 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)46
Aantal pagina's1
TijdschriftEOS Magazine: wetenschap en technologie voor de mens
StatusGepubliceerd - 01 nov. 2010

Citeer dit