Valentino dienos triumfas Nyderlanduose – po penkiasdesimties metu [The Triumph of Valentine’s Day in the Netherlands – after Fifty Years]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

392 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)97-116
Aantal pagina's20
TijdschriftLietuvos Etnologija
Volume8
Nummer van het tijdschrift17
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit