Validating Linear Systems Analysis for Laminar fMRI: Temporal Additivity for Stimulus Duration Manipulations

Jelle A van Dijk, Alessio Fracasso, Natalia Petridou, Serge O Dumoulin

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

11 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Validating Linear Systems Analysis for Laminar fMRI: Temporal Additivity for Stimulus Duration Manipulations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences