Validation of the AlamarBlue® assay as a fast screening method to determine the antimicrobial activity of botanical extracts

O. Tyc, L. Tomás-Menor, P.V. Garbeva, E. Barrajón-Catalán, V. Micol

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

146 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Validation of the AlamarBlue® assay as a fast screening method to determine the antimicrobial activity of botanical extracts'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemical Compounds