Validation of the basidiomycetous yeast species Cryptococcus flavus and C. liquefaciens.

A. Fonseca, T. Boekhout, J.W. Fell

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)503-504
  Aantal pagina's2
  TijdschriftMycotaxon
  Volume106
  StatusGepubliceerd - 2009

  Citeer dit