Validation of the Chinese translation of the 6-item De Jong Gierveld loneliness scale in elderly Chinese

G.T.Y. Leung, J. de Jong Gierveld, L.C.W. Lam

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

83 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1262-1272
TijdschriftInternational Psychogeriatrics
Volume20
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit