Validation of the correct start codon of norX/nxrX and universality of the norAXB/nxrAXB gene cluster in Nitrobacter species

B. Vanparys, P.L.E. Bodelier, P. De Vos

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    2 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Validation of the correct start codon of norX/nxrX and universality of the norAXB/nxrAXB gene cluster in Nitrobacter species'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicine & Life Sciences