Valse memoires van een nazi [Review of: M. Fulbrook. Een kleine stad bij Auschwitz. Gewone nazi’s en de Holocaust]

J.F. Cohen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensiePopulair

Originele taal-2Nederlands
TijdschriftNRC Handelsblad
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit