Values of Economists Matter in the Art and Science of Economics

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Values of Economists Matter in the Art and Science of Economics'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities

Business & Economics