Van één stamcel naar een mini-orgaan in twintig dagen

J.C. Clevers, S. Voormolen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Niet gedefinieerd
TijdschriftNRC Handelsblad
StatusGepubliceerd - 13 okt. 2013

Citeer dit