Van akker naar gras. Terpen beter beschermen

Gilles de Langen, Guido Mauro, Marike Snoek

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Samenvatting

Terpen zitten tjokvol overblijfselen uit de ijzertijd en de middeleeuwen. Als er een akker op ligt, kan de boer die met zijn ploegscharen beschadigen. Daarom is het mooi dat de overheid drie Friese terpen heeft kunnen kopen. De akkers daarop zijn in veilig grasland omgezet
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)26-27
TijdschriftTijdschrift van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
StatusGepubliceerd - 07 sep 2021

Citeer dit