VAN als markeerder van zinnen in de directe en indirecte rede in het Fries en het Nederlands

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

698 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)169-188
TijdschriftLeuvense Bijdragen: tijdschrift voor Germaanse filologie
Volume96
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit