Van Amalia tot Zjors. Welke voornamen krijgen baby's tegenwoordig?

G. Bloothooft, D. Gerritzen, E. van Nifterick

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

509 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)60-63
TijdschriftOnze Taal
Volume73
Nummer van het tijdschrift2/3
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit