Van Aylva: aanvulling

Y. Brouwers, P.N. Noomen, O. Vries

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

130 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)130-131
TijdschriftDe Nederlandsche Leeuw
Volume106
StatusGepubliceerd - 1989

Citeer dit