Van bedevaart naar processie. Rituele veranderingen in de Larense St. Jansverering

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)35-39
TijdschriftVieren. Tijdschrift voor liturgie en spiritualiteit
Volume2
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit