Van bescherm-engel tot beton-meubel. Over bekendheid en geografische spreiding van enkele 'hedendaagse sagen' in Nederland en Vlaanderen.

T. Meder, E. Venbrux

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

95 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)73-95
TijdschriftVolkskunde
Volume100
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit