Van brandspojt tot spoetnik

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

224 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)84-87
Aantal pagina's4
TijdschriftElsevier
Nummer van het tijdschriftspeciale editie
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit