Van bron naar beeld? Inleiding bij het themanummer 'nieuwe visies op de Tweede Wereldoorlog in Nederland en België'

J.C.H. Blom

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

58 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)106-108
TijdschriftSpiegel Historiael
Volume29
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit