Van Calvinistische orateurstoel tot Katholieke tabernakel. De wonderlijke Lotgevallen van een katheder van de Middelburgse ‘Illustre School’ uit 1650

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

6 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)62-69
Aantal pagina's8
TijdschriftStudium. Tijdschrift voor Wetenschaps- en Universiteitsgeschiedenis
Volume1
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit