Van desurbanisatie in Zeeland naar een nieuwe periodisering van de Nederlandse geschiedenis

P.J. van Cruijningen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

228 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)167-172
Aantal pagina's6
TijdschriftVirtus. Journal of Nobility Studies
Volume19
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit