Van ecomuseum naar identiteitsfabriek. Cultureel ondernemerschap in de Kempen

G.W.J. Rooijakkers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

288 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)15-20
TijdschriftErfgoed van Industrie en Techniek
Volume9
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit