'Van fouten kan je leren. Een kritische benadering van de mogelijkheden van 'leeftijdstapelen' voor sociaal-economisch onderzoek naar gecijferdheid in het pre-industriële Vlaanderen en Nederland'

J.L. van Zanden, T. de Moor

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)55-87
TijdschriftTijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis
Volume5
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit