Van gen naar ziekte; mutatie in mitochondriaal DNA en maternaal overervende diabetes mellitus met doofheid (MIDD)

A.M. Leys, P.T.V.M. de Jong

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2250-2252
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume145
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit